Edukacja Etyczna Numer 15/2018

redaktor tomu: Marcin Urbaniak

Część I: Temat numeru Moralny status zwierząt

Ludzkie prawa zwierząt
Jadwiga Mizińska

(DOI 10.24917/20838972.15.1)

Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera
Tomasz Turowski

(DOI 10.24917/20838972.15.2)

Paradoksy „dobrej śmierci”. Etyczne i społeczne aspekty eutanazji zwierząt towarzyszących
Małgorzata Roeske

(DOI 10.24917/20838972.15.3)

Czy włączenie zwierząt do universum moralnego stanowi przełom w rozwoju etyki?
Zdzisława Piątek

(DOI 10.24917/20838972.15.4)

„Człowiek to ssak a nie zwierzę” – akceptacja naszej zwierzęcości a status moralny zwierząt
Barbara Grabowska

(DOI 10.24917/20838972.15.5)

Sytuacja zwierząt klatkowych w rodzinach z dzieckiem
Kinga Ragan

(DOI 10.24917/20838972.15.6)

Cierpienie zwierząt w teodycei Isaaca Bashevisa Singera i Czesława Miłosza
Jacek Breczko

(DOI 10.24917/20838972.15.7)

Transplantacja organów u zwierząt jako przedmiot namysłu etycznego.
Hanna Mamzer

(DOI 10.24917/20838972.15.8)

Krytyka myślistwa i łowiectwa z perspektywy etyki Alberta Schweitzera
Katarzyna Walczy

(DOI 10.24917/20838972.15.9)

Prozwierzęca edukacja etyczna w kontekście psychologicznych koncepcji postaw
Agnieszka Potocka

(DOI 10.24917/20838972.15.10)

Część II: Inne artykuły naukowe

Teodycea w obliczu Zagłady: wspólny problem filozofii i teologii

Anna Szklarska

(DOI 10.24917/20838972.15.11)

Czy filozofia dialogu jest filozofią nadziei?
Wojciech Zalewski

(DOI 10.24917/20838972.15.12)

Część III: Varia

Chrześcijaństwo versus obrona praw zwierząt. Wrogowie czy przyjaciele?
Tomasz Jaeschke