Edukacja Etyczna Numer 15/2018

redaktor tomu: Marcin Urbaniak

Część I: Temat numeru Moralny status zwierząt

Ludzkie prawa zwierząt
Jadwiga Mizińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID 0000–0003–4979–4035

(DOI 10.24917/20838972.15.1)

Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera
Tomasz Turowski
Uniwersytet Zielonogórski
ORCID 0000–0002–0828–033X

(DOI 10.24917/20838972.15.2)

Paradoksy „dobrej śmierci”. Etyczne i społeczne aspekty eutanazji zwierząt towarzyszących
Małgorzata Roeske
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID 0000–0003–0986–0835

(DOI 10.24917/20838972.15.3)

Czy włączenie zwierząt do universum moralnego stanowi przełom w rozwoju etyki?
Zdzisława Piątek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID 0000–0001–9831–6115

(DOI 10.24917/20838972.15.4)

„Człowiek to ssak a nie zwierzę” – akceptacja naszej zwierzęcości a status moralny zwierząt
Barbara Grabowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID 0000–0002–1184–2380

(DOI 10.24917/20838972.15.5)

Sytuacja zwierząt klatkowych w rodzinach z dzieckiem
Kinga Ragan
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID 0000–0001–5285–4049

(DOI 10.24917/20838972.15.6)

Cierpienie zwierząt w teodycei Isaaca Bashevisa Singera i Czesława Miłosza
Jacek Breczko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ORCID 0000–00002–8862–9721

(DOI 10.24917/20838972.15.7)

Transplantacja organów u zwierząt jako przedmiot namysłu etycznego.
Hanna Mamzer
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000–0002–2251–7639

(DOI 10.24917/20838972.15.8)

Krytyka myślistwa i łowiectwa z perspektywy etyki Alberta Schweitzera
Katarzyna Walczy
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID 0000–0003–2038–6695

(DOI 10.24917/20838972.15.9)

Prozwierzęca edukacja etyczna w kontekście psychologicznych koncepcji postaw
Agnieszka Potocka
Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
ORCID 0000–0002–3034–7879

(DOI 10.24917/20838972.15.10)

Część II: Inne artykuły naukowe

Teodycea w obliczu Zagłady: wspólny problem filozofii i teologii

Anna Szklarska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000–0003–4424–2143

(DOI 10.24917/20838972.15.11)

Czy filozofia dialogu jest filozofią nadziei?
Wojciech Zalewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID 0000–0002–1150–7339

(DOI 10.24917/20838972.15.12)

Część III: Varia

Chrześcijaństwo versus obrona praw zwierząt. Wrogowie czy przyjaciele?
Tomasz Jaeschke