Edukacja Etyczna Numer 16/2019

redaktorzy tomu: Maciej Kałuża, Anna Szklarska

Część I: Temat numeru: Etyka wobec przemocy

The Category of Violence in Modern Philosophy

Anna Szklarska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000–0003–4424–2143

(DOI 10.24917/20838972.16.1)

Przemoc: czym ona jest i dlaczego jest zła?

Vittorio Bufacchi
University College Cork
ORCID: 0000-0001-7236-117X

(DOI 10.24917/20838972.16.2)

Denial of Consent: The Modern Heir of Sexual Violence within Slavery

Michaela Kleppinger
Independent Researcher
ORCID: 0000-0002-9942-0309

(DOI 10.24917/20838972.16.3)

Power and Control: Radical Feminism, State Cooptation and Intersectional Queer Theory in Domestic Violence Praxis

Paddy Farr
Independent Researcher
ORCID: 0000-0002-9059-9381

(DOI 10.24917/20838972.16.4)

Productive Violence
Reading Foucault’s Analysis within the Historical Problem of Violence and Power

Diego Márquez Arancibia
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
ORCID: 0000-0003-1221-5095

(DOI 10.24917/20838972.16.5)

Against Violence: Emmanuel Lévinas’ Ethical Concept and Alain Badiou’s Criticism

Wojciech Zalewski
Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000–0002–1150–7339

(DOI 10.24917/20838972.16.6)

Freedom and Love as contrary to Violence

Mária Klobušická
Constantine the Philosopher University in Nitra
ORCID: 0000-0002-5327-7391

(DOI 10.24917/20838972.16.7)

Paradoks napięcia jednostka-wspólnota w konserwatywnej afirmacji przemocowych środków wychowania dzieci

Anna Czepiel
Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-0003-0567-2132

(DOI 10.24917/20838972.16.8)

Pacyfizm radykalny i umiarkowany a pojęcie „wojny sprawiedliwej”

Jacek Breczko
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ORCID: 0000-0002-8862-9721

(DOI 10.24917/20838972.16.9)

Problem okrucieństwa wobec zwierząt w myśli Richarda Rorty’ego

Barbara Grabowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ORCID: 0000–0002–1184–2380

(DOI 10.24917/20838972.16.10)

Przemoc. Niemoc. Pomoc.

Jadwiga Mizińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ORCID: 0000–0003–4979–4035

(DOI 10.24917/20838972.16.11)

Etyczne aspekty zasady subsydiarności w kontekście integracji europejskiej

Barbara Hartman
Badacz niezależny
ORCID: 0000-0002-9131-69

(DOI 10.24917/20838972.16.12)

Część II: Recenzje

Recenzja książki Karoliny Kuszlewicz Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik.
Marcin Urbaniak

Część III: Varia

Dialog
Kamil Marszycki