Edukacja Etyczna Numer 17/2020

redaktor tomu: Marcin Urbaniak

Część I: Temat numeru: Etyczne implikacje katastrofy klimatyczno-środowiskowej

Myślenie relacyjne, inkluzyjne w dobie kryzysu klimatycznego

Piotr Skubała
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych
ORCID: 0000-0002-9209-0167

(DOI 10.24917/20838972.17.1)

Wpływ moralności na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Thomas Pölzer
Uniwersytet w Grazu
ORCID: 0000-0002-4311-0897

(DOI 10.24917/20838972.17.2)

Individual Obligations, Climate Change, and Shared Responsibility

Christina Shaheen Moosa
North Central College
ORCID: 0000-0002-8265-6331

(DOI 10.24917/20838972.17.3)

Etyczne konsekwencje kryzysu ekologicznego

Ignacy S. Fiut
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny
ORCID: 0000-0003-3024-4818

(DOI 10.24917/20838972.17.4)

O projekcie nowej etyki środowiskowo-klimatycznej.
Zarys podstawy aksjologicznej projektu

Marcin Urbaniak
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-0837-5889

(DOI 10.24917/20838972.17.5)

Kryzys klimatyczny i środowiskowy jest szansą na wystarczająco dobre życie

Ryszard Kulik
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ORCID: 0000-0003-2138-6689

(DOI 10.24917/20838972.17.6)

Co dekonstrukcja może zaproponować etyce środowiskowej?

Mateusz Schuler
Uniwersytet Śląski
ORCID: 0000-0001-8628-0899

(DOI 10.24917/20838972.17.7)

„Nie ma ekologii bez antropologii”.
O zobojętnieniu ekologiczno-społecznym, w oparciu o koncepcję „ekologii integralnej” papieża Franciszka

Anna Kamińska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-3717-6985

(DOI 10.24917/20838972.17.8)

Zwierzęta mają twarz, a zabawa w zabijanie jest niemoralna.
Dwa przykłady współczesnej refleksji etycznej

Barbara Niedźwiedzka
ORCID: 0000-0002-1530-1039

(DOI 10.24917/20838972.17.9)

„Niebieskie Karty” a przemoc wobec zwierząt

Katarzyna Sikora
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-2008-6908

(DOI 10.24917/20838972.17.10)

Szósta katastrofa – wyniszczenie w dobie człowieka

Marcin Łubiński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-2427-9694

(DOI 10.24917/20838972.17.11)

Etyczno-prawne aspekty (nie)odpowiedzialności klimatycznej

Aleksandra Dziubińska
ORCID: 0000-0002-1685-5375

(DOI 10.24917/20838972.17.12)

Część II: Inne artykuły naukowe

Jakość życia seniorów w pedagogicznej odsłonie

Aldona Rumińska-Szalska
Badaczka niezależna
ORCID: 0000-0002-6078-8667

(DOI 10.24917/20838972.17.13)

Część III: Varia

„Na nieszczęście ludzi i dla ich nauki”

Antonina Sebesta

(DOI 10.24917/20838972.17.14)

Część IV: Recenzje

Hanh Nguyen, Tongue-Tied: Breaking the Language Barrier to Animal Liberation, Lantern Books, New York 2019.
O języku i relacjach międzygatunkowych przez pryzmat multikulturalizmu

Dariusz Gzyra
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-4659-3262

(DOI 10.24917/20838972.17.15)