Edukacja Etyczna Numer 18/2021

Temat numeru: „Odpowiedzialność i troska: czego dowiedzieliśmy się o etyce i moralności podczas pandemii?”

redakcja tomu: Anna Kamińska-Malandain, Anna Szklarska

Część I: Artykuły naukowe

Człowiek jest odpowiedzialnością. Wrażliwość etyczna a odpowiedzialność w kontekście pandemii Covid-19

Anna Kamińska-Malandain
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-3717-6985

DOI 10.24917/20838972.18.1

Pandemic & Homelessness

Rashad Rehman
The University of Toronto
ORCID: 0000-0002-7587-4170

Emily Rehman
Independent scholar

DOI 10.24917/20838972.18.2

COVID-19 and the Limits of Consequentialism

Andrew Pavelich
University of Houston-Downtown in Houston
ORCID: 0000-0003-4191-7360

DOI 10.24917/20838972.18.3

Wzmacnianie wspólnoty akademickiej w sytuacji trudnej

Wioleta Gałat
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0002-6807-8176

DOI 10.24917/20838972.18.4

Odpowiedzialność i troska – etyka środowiskowa na czas pandemii. Edukacja etyczna do przetrwania „po”.

Beata Gola
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki
ORCID: 0000-0002-8039-9562

DOI 10.24917/20838972.18.5

Troska w czasach zarazy. Feminizm jako nośnik idei etycznej w pandemii COVID-19 – diagnozy i aktualizacje

Justyna Tomczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0002-1194-0677

DOI 10.24917/20838972.18.6

Troska o dobrostan psychologiczny społeczności akademickiej. Odpowiedzialność pracowników telefonu pomocowego przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w czasie pandemii COVID-19.

Marlena Stradomska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID 0000-0002-2294-856X

DOI 10.24917/20838972.18.7

Odpowiedzialność zawodowa mediatora – kluczowe zasady mediacji w odbiorze indywidualnym i społecznym – z uwzględnieniem czasu pandemii.

Dariusz Dąbek
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0001-5702-0406

DOI 10.24917/20838972.18.8

Ethical or unethical, permitted or prohibited? Social coexistence norms in the opinion of the surveyed youth

Mateusz Szast
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0001-5677-6471

DOI 10.24917/20838972.18.9

Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w aspekcie prawnym oraz etycznym

Ewa Albińska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ORCID: 0000-0000-3955-8760

DOI 10.24917/20838972.18.11

Being and Technē. Interpretation of Martin Heidegger’s essay “The Question Concerning Technology”

Agnieszka Hyrnik

DOI 10.24917/20838972.18.12

Odpowiedzialność, troska – i czas.
Myśl Martina Heideggera i perspektywy współczesnej etyki odpowiedzialności

Radosław Strzelecki
Uniwersytet Jagielloński
ORCID 0000-0001-9844-8695

DOI 10.24917/20838972.18.13

Perspektywy dalszego rozwoju roszczeń typu wrongful life oraz wrongful birth w prawie polskim

Anita Błachut
Śląski Uniwersytet Medyczny
ORCID: 0000-0002-3338-128X

Grażyna Markiewicz-Łoskot
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ORCID: 0000-0002-1201-0674

Paweł J. Pawlica
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ORCID: 0000-0002-5911-9087

DOI 10.24917/20838972.18.14

Nauczanie promądrościowe jako strategia wspomagania zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych

Tomasz Knopik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie|
ORCID: 0000-0001-5253-7545

Renata Żurawska-Żyła
Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 000-0002-2161-4218

DOI 10.24917/20838972.18.15

Czy racjonalność sprzyja tolerancji? Wpływ aktywizacji refleksyjności na oceny moralne

Karol Kubrak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0002-6141-0754

Piotr Gasparski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0001-5754-2060

DOI 10.24917/20838972.18.16

Narcystyczne zaburzenie osobowości – perspektywa psychologiczna i etyczna

Ewa B. Czerwińska-Jakimiuk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID 0000-0003-2367-7965

DOI 10.24917/20838972.18.17

Performatywna teoria zgromadzeń Judith Butler jako przyczynek do rozważań nad odpowiedzialnością w wymiarze społecznym

Weronika Plińska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0001-5469-793X

DOI 10.24917/20838972.18.18

Część II: Recenzje

Etyk w świecie słowa
Recenzja książki Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa Anny Cegieły. Warszawa: Elipsa, 2014. Stron: 218.

Dominika Dziurosz-Serafinowicz

Krótka recenzja książki Duchowe życie zwierząt autorstwa Petera Wohlebena

Katarzyna Lisowska