Edukacja Etyczna Numer 15/2018

redaktor tomu: Marcin Urbaniak

Zapowiedź: numer 15 Edukacji Etycznej (2018), zawierać będzie pozytywnie zrecenzowane artykuły, nadesłane do nas po obradach X Międzynarodowego Forum Etycznego.

Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce na naszej stronie.