Edukacja Etyczna Numer 15/2018

Temat numeru: Moralny status zwierząt
redaktor tomu: Marcin Urbaniak

Artykuły: Temat numeru
 • Jacek Breczko, Cierpienie zwierząt w teodycei Isaaca B. Singera i Czesława Miłosza.
 • Barbara Grabowska, „Człowiek to ssak, a nie zwierzę”? Akceptacja naszej zwierzęcości a status moralny zwierząt.
 • Hanna Mamzer, Transplantacja organów u zwierząt jako przedmiot namysłu etycznego.
 • Jadwiga Mizińska, Ludzkie prawa zwierząt, czyli ludzie zwierzętom zgotowali ten los…
 • Zdzisława Piątek, Czy włączenie zwierząt do uniwersum moralnego stanowi przełom w rozwoju etyki?
 • Agnieszka Potocka, Prozwierzęca edukacja etyczna w kontekście psychologicznych koncepcji postaw.
 • Kinga Ragan, Sytuacja zwierząt klatkowych w rodzinach z dzieckiem.
 • Małgorzata Roeske, Paradoksy „dobrej śmierci”. Etyczne i społeczne aspekty eutanazji zwierząt towarzyszących.
 • Tomasz Turowski, Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welferystycznej propozycji Witolda Koehlera.
 • Katarzyna Walczy, Krytyka myślistwa i łowiectwa z perspektywy etyki A. Schweitzera.
Artykuły inne:
 • Anna Szklarska, Teodycea w obliczu zagłady: Wspólny problem filozofii i teologii.
 • Wojciech Zalewski, Czy filozofia dialogu jest filozofią nadziei?

Pełne teksty artykułów ukażą się wkrótce na naszej stronie.