Odpowiedzialność i troska: czego dowiedzieliśmy się o etyce i moralności podczas pandemii?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” (2021).

Zjawisko tak powszechne, jak pandemia zakaźnej choroby, prowadzi niewątpliwie do różnorodnych wymiarów kryzysu. Wydarzenia z 2020 roku oddziałują na politykę, ekonomię, środowisko; społeczne a nawet religijne wymiary naszego życia. Jak jednak pandemia wpłynęła na naszą moralność? Czego dowiedzieliśmy się, poprzez tragiczne i traumatyczne wydarzenia, o naszej moralności? Czy moralność- i jaka moralność? –  pomaga nam w podejmowaniu decyzji, jakie stawia przed nam obecna sytuacja?

Czy potrzeba, z jaką czytelnicy sięgnęli po drogowskazy moralne, czego przykładem może być znaczny wzrost zainteresowania „Dżumą” Camusa w marcu i kwietniu 2020, może pomóc nam w odpowiedzi na pytanie, jakiej moralności potrzebujemy w czasach zarazy? Czy pandemię zapamiętamy jako czas solidarności, troski i ludzkiej ofiarności? Czy przeciwnie, niepokojące zjawiska społeczne, związane z rozwojem epidemii ukazały nam problematyczny wymiar współczesności, związany z utratą zaufania do autorytetów czy brakiem społecznej odpowiedzialności?

Na wiele z tych pytań zaczynamy dostrzegać przesłanki odpowiedzi: jest bowiem jasne, że prawie każdy z nas, od ponad roku staje przed trudnymi dylematami moralnymi, narzuconymi przez pandemię. I jeśli my, etycy, dowiedzieliśmy się czegoś o sobie w tych trudnych wyborach, być może nadszedł właściwy czas, aby zastanowić się, przemyśleć i poddać etycznemu oglądowi szerszy kontekst naszej sytuacji.

Chcielibyśmy zaproponować, aby kluczem do wejścia w ową szerszą dyskusje były dwa pojęcia: odpowiedzialność i troska. Towarzyszyły nam one przez ostatni rok i z całą pewnością będą nam potrzebne w nadchodzących miesiącach. Czy jednak moralność współczesna zgodna jest z etycznymi postulatami etyki odpowiedzialności, akcentującej potrzebę szerszego oglądu naszych działań (e.g. forward-lookingapproach)? Czy, tak akcentowana w rozwoju myśli feministycznej, etyka troski, kładąca nacisk na wrażliwość dojrzałego moralnie człowieka, rezonowała w otaczającym nas świecie, zdominowanym przez strach przed zakaźną chorobą? Zapraszamy do dyskusji nie tylko nad tym, czy i jak pandemia wpłynęła na nasze rozumienie troski i odpowiedzialności, ale jak owa troska i odpowiedzialność – pod wpływem pandemii – wpłynęły na nasz moralny ogląd rzeczywistości. Czy myśląc o sobie i innych w kontekście wyjątkowo ludzkiego problemu, związanego z atakującą człowieka chorobą zakaźną, udało nam się zachować namysł nad problemami, które angażowały nas tak szczególnie przed pandemią? Zapraszamy zatem do zabrania głosu tych, którzy w obliczu pandemii zajmowali się problemami odpowiedzialności i troski w kontekście etyki środowiskowej, rozwijali badania nad etycznym wymiarem życia istot pozaludzkich.

Na teksty, podejmujące zagadnienia troski oraz odpowiedzialności w świecie dotkniętym pandemią, oczekiwać będziemy do 31 lipca 2021. 

Teksty, przygotowane wedle naszych zaleceń dla autorów, prosimy przesyłać na adres redakcji (redakcja@edukacjaetyczna.pl)

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą podwójnie anonimowej recenzji.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim.