Etyka Rodziny

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do nowego numeru czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” (2022).

Tematem przewodnim kolejnego numeru Edukacji Etycznej są najważniejsze problemy i zagadnienia etyki rodziny, zarówno w ich teoretycznym, jak i w praktycznym kontekście. Etyka rodziny analizuje uniwersalne dylematy moralne związane z funkcjonowaniem rodziny, wychowaniem dzieci, miłością w związku czy pomiędzy rodzicami a dziećmi, granic wzajemnych zobowiązań, ewolucji ról w rodzinie oraz różnych aspektów relacji rodzinnych, rozpatrując te kwestie na gruncie najważniejszych stanowisk etycznych: deontologizmu, konsekwencjalizmu, moralnego absolutyzmu i innych. Chcielibyśmy, aby w najbliższym numerze naszego czasopisma, który będzie miał zdecydowanie interdyscyplinarny charakter przybliżone zostały szczególnie palące, jak również ponadczasowe, uniwersalne problemy etyki rodziny, m.in. zagadnienie etycznych aspektów wychowania w ujęciu myślicieli starożytnych, nowożytnych czy współczesnych, problem krzywdy dziecka i przemocy w rodzinie w różnych jego aspektach czy temat reguł słusznej dystrybucji w kontekście rodziny – sprawiedliwego dostępu do dóbr i podziału majątku w rodzinie. Zachęcamy ponadto do analizy etycznego wymiaru opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i będącymi w podeszłym wieku członkami rodziny czy problemu granic wolności reprodukcyjnej tj. autonomii rodziców w decydowaniu o genetycznych zasobach przyszłego potomstwa i obowiązku niewyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom. Zaproszenie do nadsyłania artykułów kierujemy do filozofów, psychologów i socjologów moralności, pedagogów i przedstawicieli nauk o wychowaniu.

Artykuły o objętości nie przekraczającej 40 000 znaków prosimy nadsyłać do 31.08.2022 roku.

Prosimy o zapoznanie się wcześniej z informacjami w zakładce Dla Autorów i przygotowanie tekstu zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi. Teksty, przygotowane wedle naszych zaleceń dla autorów, prosimy przesyłać na adres redakcji (redakcja@edukacjaetyczna.pl).

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą podwójnie anonimowej recenzji.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim.

Za publikację artykułu w czasopiśmie Edukacja Etyczna otrzymuje się 40 punktów, czasopismo jest na liście ERIH PLUS.