Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest

Janusz Korczak

© Copyright - Edukacja Etyczna 2021. Wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Edukacja Etyczna wynosi 40 pkt.