© Copyright - Edukacja Etyczna 2020. Wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Edukacja Etyczna wynosi 5 pkt.